Thawte Intermediate CAs

Loại chứng thư Intermediate CA
SHA256 SHA1
SSL123 Chọn Chọn
SSL Web Server Chọn Chọn
SSL Web Server with EV Chọn Chọn
SSL Web Server Wildcard Chọn Chọn
Code Signing Chọn Chọn

Thawte Cross Root Intermediate CA
Lưu ý: Bạn chỉ cần cài đặt Thawte Cross Root Intermediate CA nếu máy chủ của bạn sử dụng các hệ điều hành/phần mềm/ứng dụng quá cũ không được tích hợp sẵn Thawte Primary Root CA.

Chọn Chọn