Symantec Intermediate CAs

Loại chứng thư Intermediate CA
SHA256 SHA1
Secure Site Chọn Chọn
Secure Site Pro Chọn Chọn
Secure Site with EV Chọn Chọn
Secure Site Pro with EV Chọn Chọn
Secure Site Wildcard Chọn Chọn
Code Signing Chọn Chọn

Symantec Cross Root Intermediate CA
Lưu ý: Bạn chỉ cần cài đặt Symantec Cross Root Intermediate CA nếu máy chủ của bạn sử dụng các hệ điều hành/phần mềm/ứng dụng quá cũ không được tích hợp sẵn VeriSign G5 Root CA.

Chọn Chọn