Thawte SSL Web Server with EV

  • Khả năng mã hóa từ 40-bit đến 256-bit
  • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN)
  • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
  • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
  • Hỗ trợ OCSP và CRL
  • Công cụ quản lý chứng thư
  • Thawte Site Seal
  • Mức bảo hiểm NetSure® 1.750.000USD
  • Thời gian xác thực từ 3-10 ngày làm việc
  • Thanh địa chỉ trình duyệt chuyển sang màu xanh lá cây và hiển thị tên doanh nghiệp

MUA NGAY