DigiCert Secure Site Wildcard

  • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
  • Hỗ trợ mã hóa cho mọi tên miền con của tên miền chính, ví dụ *.domain.com.vn và cả domain.com.vn
  • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
  • Hỗ trợ OCSP và CRL
  • Công cụ quản lý chứng thư
  • Norton Secured Seal
  • Mức bảo hiểm NetSure® 1.750.000USD
  • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc
  • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày

MUA NGAY