GeoTrust TrueBusinessID with EV

  • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
  • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 4.583.000VND/tên miền bổ sung/năm
  • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
  • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
  • Hỗ trợ OCSP và CRL
  • Công cụ quản lý chứng thư
  • GeoTrust Secured Seal
  • Mức bảo hiểm NetSure® 1.500.000USD
  • Thời gian xác thực từ 2-7 ngày làm việc
  • Thanh địa chỉ màu xanh lá cây hiển thị tên doanh nghiệp

MUA NGAY