GeoTrust TrueBusinessID Wildcard

  • Khả năng mã hóa từ 40-bit đến 256-bit
  • Hỗ trợ mã hóa cho mọi tên miền con của tên miền chính, ví dụ *.domain.com.vn và cả domain.com.vn
  • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
  • Hỗ trợ OCSP và CRL
  • Công cụ quản lý chứng thư
  • GeoTrust Secured Seal
  • Mức bảo hiểm NetSure® 1.250.000USD
  • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc

MUA NGAY