Gửi đơn đặt hàng

Vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết (được đánh dấu *) vào mẫu bên dưới để gửi đơn đặt hàng cho chúng tôi.

Loại chứng thư

Tên sản phẩm *
Thời hạn *
Giá

Certificate Signing Request

CSR (Certificate Signing Request) là một tập tin mã hóa được tạo ra bởi máy chủ web cần triển khai SSL, dựa trên một khóa riêng chỉ được lưu trữ trên chính máy chủ đó. CSR chứa một số thông tin cần thiết cung cấp cho Symantec trong quá trình đăng ký chứng thư số như: thông tin công ty, quốc gia, danh sách tên miền, khóa công khai tương ứng với khóa riêng được lưu trữ trên máy chủ web.

Tham khảo: Hướng dẫn tạo CSR trên máy chủCông cụ kiểm tra CSR

Máy chủ web *
Mục đích sử dụng *
Nội dung CSR * Copy nội dung tập tin CSR và dán vào đây
(từ -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- đến -----END CERTIFICATE REQUEST-----)
Common name *
Organization
Organization Unit
City/Locality *
State/Province *
Country *
Key size

Thông tin người đặt hàng

Vui lòng điền thông tin người sẽ nhận các thông báo về đơn hàng, hợp đồng, thông báo gia hạn.

Họ và tên đệm *
Tên *
Chức vụ *
Công ty *
Địa chỉ *
 
Thành phố *
Mã số thuế
ZIP code
Quốc gia *
E-mail *
Không dùng email miễn phí Yahoo, Gmail,...
Điện thoại bàn *
Fax

Thông tin người quản lý chứng thư

Vui lòng điền thông tin người sẽ quản lý chứng thư số SSL. Symantec sẽ liên hệ với người này trong quá trình xác thực doanh nghiệp sở hữu chứng thư. Symantec cũng sẽ gửi chứng thư số trực tiếp cho người này.

Đây phải là nhân viên của công ty sở hữu chứng thư số SSL.

Họ và tên đệm *
Tên *
Chức vụ *
Tên công ty *
Địa chỉ *
 
Thành phố *
Mã số thuế
ZIP code
Quốc gia *
E-mail *
Không dùng email miễn phí Yahoo, Gmail,...
Điện thoại bàn *
Fax

Thoả thuận sử dụng

Vui lòng kiểm tra bản thoả thuận sử dụng bên dưới. Bằng cách đồng ý với bản thoả thuận này, bạn cũng đồng ý rằng thông tin cá nhân và công ty của mình sẽ được sử dụng bởi Symantec và các đối tác liên quan trong quá trình xử lý đơn đặt hàng.

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG

Trong trường hợp gặp sự cố khi đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.