GeoTrust Intermediate CAs

Loại chứng thư Intermediate CA
SHA256 SHA1
QuickSSL Premium Chọn Chọn
TrueBusinessID Chọn Chọn
TrueBusinessID with EV Chọn Chọn
TrueBusinessID Wildcard Chọn Chọn

GeoTrust Cross Root Intermediate CA
Lưu ý: Bạn chỉ cần cài đặt GeoTrust Cross Root Intermediate CA nếu máy chủ của bạn sử dụng các hệ điều hành/phần mềm/ứng dụng quá cũ không được tích hợp sẵn GeoTrust Global CA.

Chọn Chọn