Digicert Intermediate CAs

Loại chứng thư Intermediate CA
SHA256 SHA1
SSL Plus / Unified Communications Chọn Chọn
Wildcard Plus Chọn Chọn
Extended Validation / EV Multi-Domain Chọn Chọn
Code Signing Chọn Chọn
EV Code Signing Chọn Chọn

Digicert Cross Root Intermediate CA
Lưu ý: Bạn chỉ cần cài đặt Digicert Cross Root Intermediate CA nếu máy chủ của bạn sử dụng các hệ điều hành/phần mềm/ứng dụng quá cũ không được tích hợp sẵn Digicert Root CA.

Chọn Chọn