Comodo Intermediate CAs

Loại chứng thư Intermediate CA
SHA256 SHA1
EssentialSSL / Essential Wildcard Chọn Chọn
InstantSSL Chọn Chọn
Premium Wildcard Chọn Chọn
Extended Validation Chọn Chọn

Comodo Cross Root Intermediate CA
Lưu ý: Bạn chỉ cần cài đặt Comodo Cross Root Intermediate CA nếu máy chủ của bạn sử dụng các hệ điều hành/phần mềm/ứng dụng quá cũ không được tích hợp sẵn Comodo Root CA.

Chọn Chọn